مناسبت ها

دبیرستان پسرانه دوره اول نبوغ

آموزش و پرورش هزاره ي سوّم فرارسيده است . از اين رو ضرورت توجه بيشتر به تكنولوژي و شيوه هاي نوين در جهت ارتقاء كيفي آموزش بيش از پيش احساس مي شود.و مديران و دست اندركاران خلاق در عرصه ي آموزش و پرورش بيشتر و سريع تر از ديگران موقعيت ها و ضرورت هاي جديد را در مي بايند و با فراهم كردن بسترهاي مناسب و استفاده از روش هاي نو به كشف و پرورش نيروهاي خلاق پرداخته و با ايجاد انگيزش هاي قوي براي كسب موفقيت ها و موقعيت ها ي ممتاز در امر آموزش تلاش مي كنند.

بديهي است كه اين مدرسه در جهت نيل به اهداف والاي فرهنگي به ابزاري كار آمد و موثر نيازمند است ودر همين راستا با بهره گيري از تلاش و تجربيات كارشناسان اقدام به ايجاد فضاي مناسب جهت آموزش و پرورش نموده است .

مهم ترين اصول حاكم بر اهداف مدرسه...

ادامه ...
 دبیرستان پسرانه دوره اول نبوغ

اخبار

مقالات

از لحظه‌های خود عاقلانه استفاده کنید قبل از شروع به خواندن بهتر است موضوعات را بررسی نموده و طرح و نقشه ای برای نحوه ی مطالعه ی خود ایجاد...

بیشتر